Tvorba
katalogů

Mezi propagační prvky firmy může patřit leták nebo katalog. V tomto směru se zaměřuji zejména na design a styl celého katalogu či letáku.

Vámi zaslané podklady zpracuji a vytvořím kompletní katalog/leták.